fbpx

SAMSUNG SIENINIS NORDIC ESSENTIAL 2.5/3.2 kW šilumos siurblio oras oras komplektas

Akcija!

Aprašymas

SAMSUNG NORDIC ESSENTIAL 2.5/3.2 kW

  • Inverterinis sieninis Nordic Cebu-GEO oro kondicionierius.
  • Split modelis vienai patalpai: vienas vidinis ir išorinis blokas komplekte.
  • Integruotas WIFI valdymas ir distancinis valdymo pultelis komplekte.
  • Šildymas iki -30 °C.

Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C.

Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.

Grei­tas atša­l­dy­­­­mas (,,Fast Cooling”). Šis reži­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­rio „Boost“ tech­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­­­žve­l­g­da­­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­­ma­ti­š­kai persi­­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­­mas išlai­­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­­rio sąly­gas.

Leng­vai valo­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Auto­­­ma­ti­nis išsi­­­va­ly­­­mas. Palai­­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai išdžio­­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­­sau­goma nuo bakte­­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

SAMSUNG NORDIC ESSENTIAL 2.5/3.2 kW

Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­mas auto­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­kos sąly­gos būtų idea­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­sėję. Be to, šis reži­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­mas.

Taupo ener­giją, pini­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

SAMSUNG SIENINIS NORDIC ESSENTIAL 2.5/3.2 kW

TECHNINIAI DUOMENYS:

Vidinio bloko modelis AR09TXFZBWKNEE
Išorinio bloko modelis AR09TXFZBWKXEE
WIFI Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -30~24
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -15~46
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 0.7/3.2/6.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/2.5//3.4
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.18/0.56/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.15/0.81/2.16
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.0/3.9/9.5
Vamzdžių ilgis ( laukas – vidus ), m 15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 8
Šaltnešio tipas R32 R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 0.965/0.65
Šaldymo energijos klasė  A+
Šildymo energijos klasė  A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 4.46
Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.95
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4.3
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 38/-/19
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 45/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg 9.2
Išorinio bloko svoris, kg 33
Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Kompresoriaus modelis  KTN130D42URF

SAMSUNG SIENINIS NORDIC ESSENTIAL 2.5/3.2 kW šilumos siurblio oras oras komplektas

Papildoma informacija

Gamintojas

Samsung

Būsto plotas

iki 30m2

Efektyvumas

-30°C

Klasė

A+

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “SAMSUNG SIENINIS NORDIC ESSENTIAL 2.5/3.2 kW šilumos siurblio oras oras komplektas”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Original price was: €1,361.25.Current price is: €1,089.00.

Neturime

Į viršų

Prekės Užklausa

0
    Krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę